Περιγραφή Πακέτου

  • μια προπόνηση (έως 45 λεπτά)
  • βελτίωση αντοχής (αερόβιας - αναερόβιας)
  • καθοδήγηση από γυμναστή
Χρήση Αερόβιων Μηχανημάτων

Χρήση Αερόβιων Μηχανημάτων

Πακέτο ανά προπόνηση
  • 5€ / μέρα
  • Διάρκεια 45 λεπτά