Περιγραφή Πακέτου

  • Έλεγχος σωματικού βάρους
  • Διατροφη υποστήριξη αθλητών (τροφοδοσία αγώνων κτλ)
  • Ενέργεια καθόλη τη διάρκεια της μέρας
Διατροφική υποστήριξη

Διατροφική υποστήριξη